Encyklopedie pojmů

V této sekci najdeš nejdůležitější pojmy, které bys pro bezpečný pohyb na internetu měl znát.

Lživé, falešné informace, které jsou šířeny s cílem ovlivnit jedince nebo větší skupinu lidí. Jsou však vymyšlené tak, aby zněly důvěryhodně a pravdivě.

Falešné informace, které se tváří, jako zprávy a jsou šířeny na internetu nebo jiných mediálních kanálech. Většinou jsou vytvořeny za účelem ovlivnit názory lidí na různá aktuální témata.

Ovlivňování jedince nebo situace ku vlastnímu prospěchu, často nepoctivým nebo nečestným chováním.

Informace, které nemají za cíl, ovlivnit jedince nebo skupinu lidí, nebyly vypuštěny cíleně. Jedná se o nechtěné šíření falešných zpráv, způsobené například špatným pochopením situace, nebo pouhým překlepem.

Teorie, které věří tomu, že jisté události nebo situace manipulují podle tajného plánu
vlivní lidé, kteří mají nekalé úmysly. Konspirační teorie mají 6 společných charakteristik, jako předpoklad existence tajného plánu, vliv mocných lidí, podepření teorie „důkazy“, tvrdí, že všechny události ve světě spolu jistým způsobem souvisí, berou svět černobíle (dobro X zlo) a přikládají vinu určité skupině osob.

Přesný postup programu, který nastavuje pravidla dosahu příspěvků na sociálních sítích. Jeho cílem je, aby uživatel sítí na aplikaci strávil, co nejvíce času a rád se na ni vracel.
Kvůli algoritmu jsou uživatelé uzavřeni ve své sociální bublině, ve které se jim objevuji příspěvky v návaznosti na jejich předchozí vyhledávání.

Soukromé pravdivé informace, které nespadají do veřejné sféry a jsou šířeny za účelem poškodit určitého jedince, kterého se tyto informace týkají.

Základní schopnosti vyhledávání informací, obsahů, porozumění jejich významů dále schopnosti daná sdělení analyzovat a porovnat s dosavadními zkušenostmi a kriticky je ohodnotit.

Zabránění nebo omezení přístupu k projevům nebo jeho částem, založené na přesvědčení, že jeho obsah je škodlivý pro širokou veřejnost.